CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES
VOOR DE PROMOTIE VAN
HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Volkoren

Volkorenproducten leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. De gunstige effecten worden niet alleen toegeschreven aan het hoge vezelgehalte, maar ook aan de combinatie van vitamines, mineralen en andere bioatieve stoffen uit de hele graankorrel. De 'whole grain package' dus.