MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeRegelgevingConvenant bakkerszout en jodium

Convenant bakkerszout en jodium

Brood is een belangrijke leverancier van jodium, omdat er bij de bereiding jodiumhoudend bakkerszout wordt gebruikt. De overheid en de bakkerijbranche hebben dat met elkaar in een convenant afgesproken, maar het gebruik van jodiumhoudend bakkerszout is niet wettelijk verplicht.

De overheid stimuleert het gebruik van jodiumhoudend bakkerszout, omdat het een adequate jodiuminname van een groot deel van de bevolking verzekert. Bakkerszout wordt niet alleen gebruikt voor brood(vervangers), maar ook voor andere bakkerijproducten als snacks, zoutjes, koekjes en gebak. Op geëtiketteerde bakkerijproducten is het gebruik van bakkerszout terug te vinden in de ingrediëntenlijst onder één van de volgende namen:

  • bakkerszout
  • gejodeerd keukenzout
  • keukenzout verrijkt met jodium
  • met jodium verrijkt keukenzout

Convenant gebruik bakkerszout

Het gebruik van bakkerszout is in 2009 vastgelegd in het “Convenant gebruik bakkerszout”. Dit convenant is ondertekend door de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het convenant is alleen van toepassing op Nederlandse bakkerijen die producten maken voor de Nederlandse markt. Geïmporteerd brood of bakkerijproducten hoeven niet met bakkerszout te zijn gemaakt. En in biologische producten mag zeezout worden gebruikt in plaats van bakkerszout.

Verlaagd jodiumgehalte

Voor juni 2009 was jodiumhoudend zout alleen toegestaan in brood. Dat “broodzout” had een hoger jodiumgehalte (70-85 mg jodium per kg zout) dan het huidige bakkerszout (50-65 mg jodium per kg zout). Sinds 2009 is het jodiumgehalte dus verlaagd, maar wordt het gejodeerde zout wel in meer bakkerijproducten toegestaan. Hierdoor krijgt de consument via meer verschillende producten jodium binnen, wat gunstig zou zijn voor de jodiumvoorziening. In het Convenant bakkerszout uit 2009 is nog geen rekening gehouden met de later ingezette zoutreductie in de bakkerijsector en de eventuele invloed daarvan op de jodiumvoorziening van de Nederlandse bevolking. De overheid monitort de jodiumstatus van de Nederlandse bevolking. Als blijkt dat de jodiuminname te laag dreigt te worden als gevolg van zoutreductie, zal de overheid het jodiumgehalte in bakkerszout verhogen en/of meer levensmiddelenproducenten stimuleren gejodeerd zout te gaan gebruiken.

Delen via

Regelgeving
Convenant bakkerszout en jodium