MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Claims

Onlangs zijn de claims op Europees niveau geharmoniseerd om de consument te beschermen tegen misleiding en om de markt te reguleren. Alleen door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (ESFA) goedgekeurde voedingsclaims en gezondheidsclaims mogen nog op voedingsmiddelen geplaatst worden.

Voedings- en gezondheidsclaims

Een voedingsclaim zegt iets over de voedingswaarde van een product, bijvoorbeeld over de hoeveelheid voedingsvezels, koolhydraten, zout of vitamines. Voorbeelden van voedingsclaims zijn 'vezelrijk', 'zoutarm' en 'bron van vitamine B1'.

Een gezondheidsclaim zegt iets over het effect van een voedingsmiddel of voedingsstof op de groei, ontwikkeling of functies van het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: 'vitamine B1 draagt bij aan een normaal energiemetabolisme' en 'vezel uit tarwezemelen draagt bij aan een verhoging van het ontlastingsvolume'. Alleen gezondheidsclaims met een positieve beoordeling van de EFSA zijn toegestaan.

Claimsverordening

In de claimsverordening staan de voorwaarden voor het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims. Denk bijvoorbeeld aan de bewoording die voor de claim gebruikt mag worden, de voorwaarden voor de aanwezige hoeveelheid van de stof waarvoor de claim wordt gemaakt, de vorm waarin een stof eventueel wordt toegevoegd, verplichte voedingswaardedeclaratie en verwijzing naar het belang van een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding. Dit betreft zowel het etiket als de informatie op schapkaarten, advertenties, folders en websites. De controle daarop wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)

Regelgeving
Claims