CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES
VOOR DE PROMOTIE VAN
HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN
HomeRegelgeving

Regelgeving

Over meel en brood is het een en ander vastgelegd in wet- en regelgeving. De naamgeving van verschillende broodsoorten is bijvoorbeeld vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en Brood.
Op een brood staat meestal geen gewicht vermeld. Wel zijn er officiële regels omtrent het gebruik van de hoeveelheid droge stof in een bepaald gewicht aan brood. Dit is de drogestof-bepaling

Ook is hier informatie te vinden over de etikettering van verpakt en onverpakt brood, claims en het convenant bakkerszout en jodium.