MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Oergraan

Spelt is een oud Europees gewas, dat al eeuwenlang geteeld wordt in verscheidene landen in Midden-Europa (bijvoorbeeld België, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en noordelijke delen van Italië), maar meer recent ook in Canada en de VS (Bonifácia et al., 2000; Rozenberg et al., 2003). Op kleine schaal wordt spelt ook geteeld in landen als Spanje en de Tsjechische Republiek (Bertin et al., 2004). Spelt en tarwe zijn graansoorten die nauw met elkaar zijn verwant. Dit kun je al zien aan de Latijnse naam die beiden hebben; spelt heet ook wel Triticum aestivum subspecie spelta en tarwe Triticum aestivum L.  

spelt, graan, graankorrelsSpelt

Spelt wordt beschouwd als een primitieve tarwesoort. Het is een graansoort die reeds vóór 7000 v.Chr. verbouwd werd. Ook bij Romeinse opgravingen wordt spelt gevonden. Na de middeleeuwen werd spelt verdrongen door gewone tarwe, omdat die een hogere opbrengst heeft en makkelijker gepeld kan worden. Spelt is namelijk volledig bedekt met een kaf, maar in tegenstelling tot gerst en rijst, zijn de kafjes niet met de korrel vergroeid. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw – vanaf de jaren vijftig ongeveer -  is de interesse in spelt toegenomen, met name vanuit de biologische landbouw (Bonifácia et al., 2000; Zielinski et al., 2008). 

Spelt heeft namelijk een goede resistentie tegen ziekten en heeft daardoor geen gebruik van pesticiden nodig. Het kan groeien op schrale gronden (Bonifácia et al., 2000) en zelfs met lage bemesting geeft spelt een goede oogst en minerale opbrengst in vergelijking met tarwe (Bojnanská & Francáková, 2002). Spelt heeft wel aanzienlijk meer landbouwgrond nodig dan moderne tarwesoorten om dezelfde opbrengst te leveren (Büren et al., 2001). De kleinere opbrengsten per gebied en het feit dat het lastiger is om de harde kaf te verwijderen (Büren et al., 2001) maken spelt duurder dan tarwe. Daarentegen is het deze zelfde kaf die de korrel beschermt tegen insecten en verontreinigen vanuit het milieu (Ruegger et al., 1990; Abdel-Aal et al., 1997). 

 

Trefwoorden