MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HEALTHGRAIN

Granen en gezondheid, dat is waar het om draait bij HEALTHGRAIN. Dit is begonnen als 5-jarige internationaal onderzoeksproject en daarna voortgezet in het samenwerkingsverband HEALTHGRAIN Forum. Dit forum heeft tot doel de kennis over gezondheidseffecten van volkoren producten te verbeteren, het aanbod te verhogen en de consumptie te bevorderen.

Europese samenwerking

HEALTHGRAIN is een acroniem van ‘Exploiting Bioactivity of European Cereal Grains for Improved Nutrition and Health Benefits’. Het deels door de Europese Unie gefinancierde internationale project HEALTHGRAIN liep van 2005 tot 2010. In totaal namen 44 organisaties uit 15 Europese landen deel. Voor Nederland waren dat onder andere het Productschap Akkerbouw en de Wageningen Universiteit. Het project omvatte diverse onderzoeken, onder andere naar gezondheidseffecten, consumentenperceptie en procesoptimalisatie van volkoren graan en volkoren producten. Dankzij dit project is de bewijskracht voor de gezondheidsbevorderende eigenschappen van (volkoren) granen versterkt. Bovendien is een gedegen netwerk ontstaan van onderzoeksinstituten, bedrijven en voorlichtingsinstanties in heel Europa die zich bezig houden met granen en gezondheid.

Resultaten HEALTHGRAIN project

Een overzicht met de belangrijkste resultaten van het HEALTHGRAIN project:

  • De gezondheid bevorderende eigenschappen van tarwe kunnen worden verbeterd door plantveredeling.
  • Het consortium heeft een Europese definitie van volkoren vastgesteld. De Nederlandse vertaling hiervan is te vinden onder volkoren.
  • Met het ontwikkelen van innovatieve technieken komen bioactieve componenten van graankorrels beter beschikbaar, waardoor graanproducten een hogere voedingswaarde krijgen.
  • Er kunnen gezondere en verbeterde glutenvrije producten worden ontwikkeld.
  • Er zijn nieuwe technologieën ontwikkeld waardoor de mogelijkheid van het gebruik van haver in glutenvrije producten kan toenemen.
  • Er is bewijs gevonden dat de tarwefractie aleurone een gezondheidsbevorderend bestanddeel is. Onderzoek heeft aangetoond dat het kan zorgen voor een verlaging van het gehalte aan homocysteïne en LDL-cholesterol.
  • Onderzoek laat zien dat volkoren rogge- en gerstproducten een positief effect hebben op de bloedglucosewaarde en de eetlustregulatie.

Een overzicht van het gehele project is gratis te lezen in het Healthgrain book ‘Enhancing health benefits of cereal foods – Results, perspectives, challenges’. Dit is gepubliceerd naar aanleiding van de afsluitende conferentie in 2010 in Zweden. 

HEALTHGRAIN Forum

Hoewel het door de EU gefinancierde HEALTHGRAIN project is afgelopen, wordt het netwerk voortgezet in de vorm van het HEALTHGRAIN Forum. Hierbij zijn 31 organisaties aansloten (zowel universiteiten, onderzoeksinstituten als bedrijven) uit 17 Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. Via het HEALTHGRAIN Forum zal onder andere gewerkt worden aan internationale communicatie over granen en gezondheid en zal zoveel mogelijk gezocht worden naar het afstemmen van onderzoeksactiviteiten tussen de verschillende landen.

Delen via

Publicaties
Overig