MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Nieuwe richtlijn coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

HomeNieuwsNieuwe richtlijn coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

Nieuwe richtlijn coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

Onlangs is de herziene richtlijn “coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen” gepubliceerd voor medisch specialisten. Deze richtlijn behandelt de diagnostiek en behandeling van coeliakie en non-coeliac gluten sensitivity en geeft adviezen t.a.v. monitoring en organisatie van zorg voor kinderen en volwassenen met coeliakie.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). Bij kinderen wordt specifiek genoemd dat er meer aandacht moet zijn voor het glutenvrij dieet en kwaliteit van leven. Diëtisten spelen een belangrijke rol in de begeleiding hierbij, onder andere om vitaminen- en mineralendeficiënties van bijvoorbeeld jodium te voorkomen. De NCV beveelt medisch specialisten daarom aan om patiënten door te verwijzen naar een gespecialiseerde diëtist uit het NCV-netwerk.

Bron: Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Volledige richtlijn Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

Delen via