MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Aangetoond: Planetary Health Diet gezond voor de mens en de planeet

Volkoren blifjt prominente rol behouden

HomeNieuwsAangetoond: Planetary Health Diet gezond voor de mens en de planeet

Aangetoond: Planetary Health Diet gezond voor de mens en de planeet

Mensen die gezond en duurzaam eten kunnen hun risico op voortijdige sterfte en hun impact op het milieu aanzienlijk verlagen. Zo blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van Harvard T.H. Chan School for Public Health. Het is de eerste grote studie die rechtstreeks de impact evalueert van het naleven van de aanbevelingen – het Planetary Health Diet – uit het baanbrekende EAT Lancet-rapport uit 2019.  

Naleving van Planetary Health Diet

De onderzoekers gebruikte gezondheidsgegevens van meer dan 200.000 vrouwen en mannen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study I en II en de Health Professionals Follow-Up Study. De deelnemers waren aan het begin van het onderzoek vrij van ernstige chronische ziekten en vulden gedurende maximaal 34 jaar elke vier jaar voedingsvragenlijsten in. 

De voedingspatronen van de deelnemers werden beoordeeld op basis van de inname van 15 voedselgroepen – waaronder volkoren granen, groenten, gevogelte en noten – om de naleving van het Planetary Health Diet te kwantificeren.

Uit het onderzoek bleek dat het risico op voortijdig overlijden 30% lager was bij de top 10% van de deelnemers die het meest volgens het Planetary Health Diet eten, vergeleken met de degenen in de laagste 10%. Elke belangrijke doodsoorzaak, inclusief kanker, hartziekten en longziekten, was lager naarmate men zich meer aan dit voedingspatroon hield. 

Gezond én duurzaam

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat degenen met de hoogste naleving van het Planetary Health Diet aanzienlijk lagere impact op het milieu hadden dan degenen met de laagste naleving, waaronder 29% lagere uitstoot van broeikasgassen, 21% minder behoefte aan kunstmest en 51% minder gebruik van akkerland. Daarnaast merkten de onderzoekers op dat vermindering van landgebruik vooral belangrijk is als facilitator van herbebossing, wat wordt gezien als een effectieve manier om de niveaus van broeikasgassen die de klimaatverandering veroorzaken verder te verminderen.

De bevindingen van deze studie laten zien hoe verbonden de menselijke en planetaire gezondheid is. Of zoals Walter Willet, hoogleraar epidemiologie en voeding, zegt: “Wat het gezondst is voor de planeet, is ook het gezondst voor de mens”.

Planetary Health Diet in een notendop

Het Planetary Health Diet – gepubliceerd door de EAT Lancet Commissie – onderstreept dat calorieën voornamelijk uit plantaardige producten moeten komen om de wereldbevolking ook in de toekomst gezond en duurzaam te kunnen voeden. Een duurzaam voedingspatroon bestaat daarom voornamelijk uit volkorengranen, noten, fruit en groenten en kleinere hoeveelheden ei, zuivel, kip en vis en weinig rood vlees en bewerkte producten. Volkoren granen hebben dus een gunstige uitgangspositie als onderdeel van een gezond en duurzaam voedselpatroon, nu en in de toekomst.

Bron: Bui, L. P., Pham, T. T., Wang, F., Chai, B., Sun, Q., Hu, F. B., ... & Willett, W. C. (2024). Planetary Health Diet Index and risk of total and cause-specific mortality in three prospective cohorts.The American Journal of Clinical Nutrition.

Delen via