MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Tritordeum bij Prikkelbare Darm Syndroom

Nieuw onderzoek

HomeNieuwsPilot studie: Tritordeum graan vermindert Prikkelbare Darm Syndroom symptomen

Pilot studie: Tritordeum graan vermindert Prikkelbare Darm Syndroom symptomen

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een chronische darmaandoening waar zo’n 10% van de Nederlanders last van heeft. Voedingsadvies is vaak de eerste stap. Een FODMAP beperkt dieet resulteert in bepaalde gevallen in vermindering van de symptomen. Het is enkel een lastig dieet en niet alle patiënten zijn hiermee geholpen, waardoor nieuwe adviezen nog altijd welkom zijn. Een Italiaanse pilot met het graan Tritordeum geeft veelbelovende resultaten.

Wat is Tritordeum

Tritordeum is een graansoort van Spaanse afkomst en is een natuurlijke kruising van durum tarwe en wilde gerst. Sinds 2020 wordt Tritordeum in Nederland geteeld. 

De samenstelling is uniek en verschilt van tarwe. Tritordeum heeft een lagere hoeveelheid gliadines (gluten eiwitten) en amylase/trypsin inhibitoren, minder koolhydraten en fructanen en een grotere hoeveelheid eiwit, vezel en antioxidanten. Tritordeum bevat weliswaar minder gluten, maar het bevat nog altijd gluten en is daarom niet geschikt voor coeliakie patiënten. Maar de interessante samenstelling lijkt wel geschikt voor patiënten met glutensensitiviteit en prikkelbare darm syndroom (PDS).

Over de pilot studie

Om deze gedachte te onderzoeken is door Italiaanse onderzoekers een kleine pilot studie uitgevoerd, waarbij 16 patiënten met PDS gedurende 12 weken producten met Tritordeum (brood, biscuit en pasta) consumeerden in plaats van de gebruikelijke tarwe bevattende producten. De Tritordeum-producten waren onderdeel van een gecontroleerd voedingspatroon bestaande uit ontbijt, lunch, diner en tussendoortjes. De patiënten onthielden zich van tarwe, alcohol en zware fysieke activiteit. Het symptomen profiel van deze patiënten is gedurende de periode geëvalueerd aan de hand van een gevalideerde vragenlijst (IBS-SSS), en de darmdoorlaatbaarheid – waarmee iets gezegd kan worden over de gezondheid van de darmbarrière – is beoordeeld met behulp van biomarkers waaronder de La/Ma ratio en zonulin levels.

Resultaten

Opvallend genoeg waren na de interventie van 12 weken alle afzonderlijke items van de IBS-SSS vragenlijst afgenomen, waaronder de buikpijn intensiteit (-44,9%), buikpijn frequentie (-45,1%) en opgeblazen buik (-51,2%). De totale score nam af met 46,4%. Ook andere resultaten wijzen op een positief effect van het Tritordeum dieet, zoals een verlaging van de La/Ma ratio en zonulin concentratie. Niet bij alle onderzochte factoren is een (significant) verschil waargenomen.

Conclusie

Deze pilot studie laat zien dat door consumptie van producten op basis van Tritordeum in plaats van tarwe, de symptomen van de PDS patiënten significant afnam. Tritordeum graan kan daarom een veelbelovend zijn voor PDS patiënten, tenminste voor die patiënten die klachten ervaren bij inname van tarwe-bevattende producten. Om meer duidelijkheid te krijgen is het van belang om deze studie te herhalen bij een grotere groep patiënten. 

Bron

Deze pilot studie is onderdeel van een breder onderzoek naar het vergelijken van alternatieve voedingsstrategieën op basis van voedingsmiddelen met een laag FODMAP inhoud met betrekking tot gebruikelijke voedingsadviezen voor PDS-patiënten. Meer details over de pilot zijn te lezen in de publicatie:

Russo, F. et al. Managing symptom profile of IBS-D patients with Tritordeum-based foods: results from a pilot study. Frontiers in Nutrition, 33. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.797192

Delen via